Úvodní stránka

PROVOZ MŠ A ZŠ OD 4. 1. 2021

      MŠ

 • provoz zachován jako doposud (za dodržování nastavených hygienických pravidel),
 • děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky, rodiče ano,
 • vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor MŠ je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,
 • stravování ve školní jídelně od 4. 1. 2021 je zajištěno.

 

      ZŠ

 • 1. + 2. ročník – PREZENČNÍ VÝUKA
 • 3. – 9. ročník – DISTANČNÍ VÝUKA (podle již dříve nastaveného rozvrhu on-line hodin)
 •  

Bližší informace k prezenční výuce

- probíhá v homogenních skupinách (ročníky se neslučují),

 • ŠD1 – 1. ročník, ŠD2 – 2. ročník (platí i pro žáky přihlášené do dětského klubu),
 • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti,
 • dětský klub (ranní ani odpolední) není v provozu,
 • příchod do školy je umožněn od 6.45 hod.,
 • náboženství: 6. 1. 2021 – 2. ročník,
 • stravování ve školní jídelně od 4. 1. 2021 je pro 1. a 2. ročník zajištěno,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem (vždy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím),
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech po předchozí domluvě za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky

Bližší informace k distanční výuce

 • žáci vzdělávající se distančním způsobem mají od úterý 5. 1. 2021 nárok na dotovaný oběd za již dříve popsaných pravidel (všichni žáci na distanční výuce jsou automaticky odhlášeni, oběd je nutné přihlásit buď emailem nebo telefonicky nejpozději den předem do 14 hod. u vedoucí ŠJ),

 • pro případné zapůjčení didaktické techniky (notebook, tablet) kontaktujte pana učitele Ondřeje Chudobu buď zprávou v Edookitu nebo emailem ondrej.chudoba.rudikov@centrum.cz (didaktická technika se bude půjčovat během pondělí 4. 1. 2021 přímo ve škole po sepsání smlouvy o výpůjčce).

 

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru