Úvodní stránka

ORP Třebíč

ORP TřebíčSouhrnné informace o projektu
Zkrácený obsah projektové žádosti

Projekt „ORP Třebíč – síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0003

Město Třebíč se stalo úspěšným žadatelem dalšího z projektů financovaného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt s názvem „ORP Třebíč – síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům“ byl schválen dne 16. dubna 2014 a bylo mu přiděleno registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/46.0003.

Projekt je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu. Realizace projektu byla zahájena 1. června 2014 a bude ukončena 30. Června 2015.

Projekt je realizován na základě požadavků místních škol. Zaměřuje se na jejich aktuální potřeby, které vzešly z osobních konzultací zaměstnanců Odboru školství a kultury Města Třebíče – Obce s rozšířenou působností Třebíč (dále jen ORP Třebíč) a ředitelů spádových škol.

Hlavním cílem projektu je zapojit do vzdělávacího procesu nejen samotné vytypované žáky ohrožené pocitem neúspěchu, učitele a jejich rodiče, ale i další vzdělávací a odborné partnery. V rámci projektu budou vytvořeny takové podmínky ke vzdělávání pro vybrané žáky, aby se co nejvíce eliminovalo či výrazně snížilo riziko míry předčasného ukončování školní docházky. Tento hlavní cíl projektu bude naplňován zejména prostřednictvím individuálních hodin s žáky, kdy se nabízí praktická pomoc s možností konkrétního poradenství pro rodiče problémových žáků.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání u dětí, které mohou být nebo jsou ohroženi dřívějším ukončením základního vzdělávání, zlepší kompetenci pedagogů, kdy přispěje k efektivnější a cílenější práci se znevýhodněnými žáky a posílí vědomí učitelů. Může také výrazně napomoci ke zlepšení vzájemných vztahů ve třídních kolektivech. V neposlední řadě posílí propojení spolupráce mezi samotnými školami i zřizovateli, např. sdílení problémů, zkušeností, příkladů dobré praxe a sjednocení koncepce vzdělávání.
 
Více na http://www.orp-trebic.cz/

ORP Třebíč 2

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru