Úvodní stránka

Informace k provozu školy od 4. září 2023

ZŠ zahájí svoji činnost ve školním roce 2023/2024 4. září v 7.20 hod. pro všechny ročníky a oddělení školní družiny. MŠ zahájí svoji činnost ve školním roce 2023/2024 4. září v 5.45 hod. pro všechny třídy.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, blok a psací potřeby.

Vyučování v první školní den potrvá do cca 8.30 – 9 hodin.

Školní družina bude 4. září v provozu do 12 hodin.

Od 5. září probíhá výuka dle rozvrhu, který bude nejpozději 29. srpna zveřejněn v Edookitu.

Dochází k prodloužení přestávek mezi vyučovacími hodinami na 10 minut (velká přestávka bude 15ti minutová, přestávka mezi 5. a 6. vyučovací hodinou 5ti minutová).

V souvislosti s prodloužením přestávek dojde k posunu odjezdů autobusů – od 4. září budou nově autobusy odjíždět od školy ve 13.02 hod., 14.01 hod. (směr Hroznatín) a 15.31 hod.

Na slavnostní zahájení v 1. třídě bude umožněn vstup maximálně dvěma dospělým osobám na jednoho žáka.

 

Pokud potřebujete cokoli projednat, domluvte si dopředu schůzku s konkrétním vyučujícím či zaměstnancem školy (kontakty jsou uvedeny na webu školy). Pokud budete mít jakékoli dotazy, využívejte s třídními učiteli zejména komunikaci přes Edookit.

Nově nabízíme konzultace s vedením školy – každé první pondělí v měsíci v čase 15 – 17 hod. (poprvé 2. října).

Při vyzvedávání dětí ze ŠD používejte již dříve nastavená pravidla (zvonek, případně telefon, vyčkání před školou – vaše dítě vám bude posláno před školu).

Zájmové kroužky budou probíhat od října, případně dle domluvy s jednotlivými vyučujícími – jejich seznam bude zveřejněn na webu školy v sekci Základní škola /zájmové kroužky nejpozději 30. srpna.

Výuka náboženství bude zahájena ve středu 13. září.

 

Školní jídelna vaří pro děti MŠ, zaměstnance a cizí strávníky od 4. září, pro žáky ZŠ od 5. září.

Přístup do Stravy.cz bude umožněn od 30. srpna. Fungování bude stejné jako v minulém školním roce, tzn. všichni žáci budou přihlášeni ke stravě na celý měsíc a rodiče si stravu dítěte pouze odhlašují.

Je zpřístupněn vždy následující kalendářní měsíc. 

Děti přecházející z MŠ do ZŠ pokračují ve stravě automaticky.

Noví zájemci o stravování, nechť kontaktují vedoucí jídelny telefonicky nebo emailem.

Obědy pro cizí strávníky i jídlonosiče pro nemocné žáky budou vydávány za levými dveřmi školy.

 

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru