Úvodní stránka

Změna termínů v konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

Na základě špatného vývoje epidemiologické situace s nemocí Covid-19 dochází ke změnám termínů přijímacího řízení pro žáky 9. ročníků. 1. termín – 3. 5. 2021 od 8:30 2. termín – 4. 5. 2021 od 8:30

Náhradní termíny pro uchazeče, kteří se nemohou dostavit k řádným termínům JPZ jsou stanoveny na 2. a 3. června od 8:30.

Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání JPZ a konání vlastní přijímací zkoušky, musí být v jiném termínu než JPZ.

Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání;

U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium koná ve dnech 3. a 4. května 2021 a pro nižší stupně víceletého gymnázia ve dnech 5. a 6. května 2021; náhradní termín se koná ve dnech 2. a 3. června 2021.

Ředitel školy stanoví nové termíny konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.

Vydávání zápisových lístků na základních školách se posouvá na 30. 4. 2021.

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení se stanovuje nejdřív na 19.května 2021

 

                                                                  Mgr. Jiří Procházka, výchovný poradce

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru