Úvodní stránka

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 by měl v naší škole proběhnout ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 13 do 17 hodin. Jakou formou budou zápisy probíhat, dosud nevíme. Bude záležet na vývoji epidemiologické situace a pokynech MŠMT.

Aktuální informace a potřebné formuláře budeme zveřejňovat na našich webových stránkách.

Zápisu k plnění školní docházky pro školní rok 2021/2022 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2021 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. Stejně tak i děti, které měly odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2021, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad (bude zveřejněna na webu školy) musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Doporučuji rodičům, aby si potřebné dokumenty zajistili včas z důvodu urychlení průběhu správního řízení (optimálně předložit obě doporučující stanoviska k odkladu zároveň s žádostí o odklad v době konání zápisu).

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru