Úvodní stránka

Zahájili jsme společně nový školní rok 2020/2021

Slavnostní den to byl hlavně pro naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Ve tvářích dětí bylo znát, že se do školy opravdu těšily, nejen proto, že se ocitly v dobře známém prostředí, jelikož ve stejné budově navštěvovaly již mateřskou školu.

Ředitel školy prvňáčky slavnostně ošerpoval na památku oranžovou stuhou s nápisem Prvňáček 2020/2021 a logem naší školy. Na lavicích měli naši noví žáci připravené dárky od Kraje Vysočina (kufřík s tematikou bezpečného a zdravého vstupu do školy a stavebnice Roto z Vysočiny), od naší školy balíček školních pomůcek a kelímek na tužky vyrobený staršími spolužáky v keramické dílně, od obce Rudíkov vitaminy a od spolku Pomoc škole plyšové zvířátko. S dárkem se přidala i společnost Bovys, dodavatel mléčných výrobků a ovoce a zeleniny do škol.

Drobnou změnou prošel i náš učitelský sbor. Po rodičovské dovolené se vrací paní učitelka Eva Šilhánová, která se stává třídní učitelkou 3. třídy a v našem pedagogickém sboru nahrazuje paní učitelku Evu Bernátovou, která odešla do zaslouženého důchodu. Naše řady obohacuje od nového školního roku i paní učitelka Jana Janová, která bude na druhém stupni vyučovat chemii, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a informatiku a na stupni prvním v 5. třídě vlastivědu a přírodovědu. Ve 3. třídě dále nastupuje asistentka pedagoga Miroslava Bartesová.

Stejně jako každý rok, tak i o letošních hlavních prázdninách jsme se snažili o to, abychom žákům na další školní rok přichystali školu krásnější a vybavenější. Kromě osmi turnusů příměststkých táborů, které u nás přes prázdniny proběhly a navštívilo je více než 140 dětí, bych rád zmínil rekonstrukci osvětlení ve všech třídách, rozvody nové internetové sítě a celkovou rekonstrukci sociálních zařízení před tělocvičnou, která v těchto dnech právě finišuje. Za zmíněné rekonstrukce velmi děkuji našemu zřizovateli - obci Rudíkov.

Drobnou změnou prošel i školní řád - změny se týkají především zákazu používání mobilních telefonů ve škole a povinné distanční výuky v případě, že by došlo ke stejným problémům jako na jaře letošního roku.

Do nového školního roku, který bude od nás všech vyžadovat vysoce odpovědné chování, přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody a hlavně pevné zdraví, protože i v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid - 19.

Pevně věřím, že vše společnými silami zvládneme.

Mgr. Martin Suk, ředitel školy


Zobrazení: Alba | Podle data

Prvňáčci 1. 9. 2020


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru