Úvodní stránka

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, seznamte se prosím s úvodními informacemi, podle kterých bude probíhat činnost naší školy od 1. 9. 2020 (podle tzv. Manuálu MŠMT ze 17. 8. 2020):
 • Škola zahájí svou činnost 1. 9. 2020 v 7.20 hod. pro všechny ročníky, oddělení školní družiny i dětský klub:
 • Všichni žáci si přinesou přezůvky, blok a psací potřeby.
 • Vyučování první školní den potrvá do cca 8.30 – 9 hodin.
 • Školní družina a dětský klub budou v provozu 1. 9. do 12 hodin (v oddělení ŠD2).
 • Od 2. 9. probíhá výuka dle rozvrhu, který je již zveřejněný v Edookitu.
 • Školní jídelna začne vařit obědy pro žáky ZŠ od středy 2. 9.
 • Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni – vstup bude povolen maximálně dvěma dospělým osobám na jednoho žáka, před třídou bude nachystána dezinfekce. V dalších dnech ale nebude již přítomnost rodičů ve třídě možná. Mohou své děti doprovodit před školu a dále již půjdou děti samy.
 • Od žáků nebudou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti.
 • MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy školy.
 • Nedochází k omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD.
 • Škola realizuje preventivní protiepidemiologická doporučení a plní závazné pokyny pro situaci v souvislosti s Covid – 19.
 • Při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost žáka oddělit a předat zákonnému zástupci.
 • Škola omezuje vstup do budovy doprovázejícím a jiným osobám, kromě žáků a zaměstnanců. Pokud potřebujete, domluvte si dopředu schůzku s konkrétním vyučujícím či zaměstnancem (kontakty jsou uvedeny na webu školy). Pokud budete mít jakékoli dotazy, využívejte s třídními učiteli zejména komunikaci přes Edookit.
 • Do školy je zakázáno vstoupit zákonným zástupcům a žákům, kteří mají příznaky infekčního onemocnění!
 • Nošení roušek ve škole prozatím není nutné a povinné.
 • Rodiče prosíme, aby svým dětem dávali výhradně jednorázové papírové kapesníky.
 • Obědy pro cizí strávníky i jídlonosiče pro nemocné žáky budou vydávány za levými dveřmi do školy.
 • V období září – říjen 2020 bude činnost školy prioritně nasměrována na sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování a upevňování znalostí učiva podle školního vzdělávacího programu.
 • Sledujte průběžně web školy, Edookit a Facebook, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru