Úvodní stránka

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek na SŠ 2017

Výsledková data Vám poskytnou možnost porovnání výsledků žáků naší školy, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích testů s celorepublikovým průměrem. Z dat je možné také získat porovnání výsledků žáků v matematice a českém jazyce.

DATA VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY V JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU ZA ROK 2017

Výsledková data Vám poskytnou možnost porovnání výsledků žáků naší školy, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích testů s celorepublikovým průměrem. Z dat je možné také získat porovnání výsledků žáků v matematice a českém jazyce.

 

V těle tabulky jsou v horní části (označeno„CELÁ ČR“) uvedena agregovaná data za všechny uchazeče, kteří konali jednotné testy v rámci jednotné přijímací zkoušce (dále také JPZ), členěné podle oborů vzdělání.

V dolní části (označeno „ŠKOLA“) jsou data zpracovaná z výsledků žáků příslušné základní školy.

 

CO LZE Z DAT VYČÍST:

PŘIHLÁŠENI – počet uchazečů přihlášených k JPZ;

KONALI – počet uchazečů, kteří zkoušku z matematiky a českého jazyka konali (v části „ŠKOLA“ je navíc uveden celkový počet žáků z dané školy, kteří zkoušku konali)

PRŮMĚRNÉ PERCENTIL. UMÍSTĚNÍ – průměrná hodnota percentilového umístění uchazečů dané skupiny;

% SKÓR – hodnota dosaženého bodového hodnocení testu přepočtená na procenta;

CELKEM – průměrná hodnota za celou skupinu;

1. kvartil - % SKÓR, který nepřekonala pouze čtvrtina uchazečů dané skupiny (tři čtvrtiny uchazečů dosáhly

lepšího výsledku);

2. kvartil – medián, % SKÓR, který nepřekonala polovina uchazečů dané skupiny (polovina uchazečů dosáhla

lepšího výsledku);

3. kvartil - % SKÓR, který nepřekonaly tři čtvrtiny uchazečů dané skupiny (čtvrtina uchazečů dosáhla lepšího

výsledku);

MAXIMUM – maximální % SKÓR dosažený uchazeči dané skupiny.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru