Úvodní stránka

Učíme se pro život aktivně a interaktivně

EU peníze školám

O projektu

 • Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč byla partnerem projektu Učíme se pro život aktivně a interaktivně.
 • Projekt byl zahájen 1. 3. 2014 a dokončen 31. 1. 2015.
 • Realizátor projektu: MATCOMP s.r.o.
 • Partneři projektu:
  • Základní škola a mateřská škola Kněžice
  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HERALTICE, OKRES TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
  • Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč

Obsah projektu

 • Cílem projektu bylo podpořit vzdělávání na prvním a především druhém stupni tak, aby docházelo k výměně zkušeností prvního a druhého stupně v návaznosti na střední školu, profilaci žáků směrem k jejich budoucímu profesnímu zaměření.
 • Aktivity projektu žáky motivovaly k aktivnějšímu zapojení do výuky a vedly je k větší samostatnosti (např. projektové vyučování, práce v redakci školního časopisu, dílničky, soutěže).
 • Projekt byl zaměřen také na rozvoj klíčových kompetencí žáků důležitých pro úspěšné zařazení na trh práce - žákům bylo umožněno vyzkoušet si řadu profesí "na vlastní" kůži prostřednictvím zájmových činností (školní časopis - redaktor, korektor, fotograf atd., dílničky - grafik, výtvarník atd.).
 • Průřezové téma, které procházelo celým projektem, bylo předcházení sociálně patologickým jevům (např. nezaměstnanost, dluhová past atd.).
 • Díky inovativním metodám výuky projekt podpořil tvořivost a sebeprezentaci žáků (mohli své práce publikovat v portále).
 • Projekt se snažil vést žáky k větší samostatnosti při řešení úkolů a problémů a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických problémů (projektové vyučování, finanční gramotnost atd.) s důrazem na mezipředmětové vazby.

Komu byl projekt určen?

Projekt byl určen pro tuto cílovou skupinu z partnerských škol:

 • žáci z partnerských škol
 • učitelé z partnerských škol

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název projektu: Učíme se pro život aktivně a interaktivně
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0004

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru