Úvodní stránka

Učíme se a žijeme s přírodou

Jak jistě všichni víte, naše škola je již několik let součástí sítě Škol podporujících zdraví. Školy zapojené do této sítě mohou žádat krajské úřady každý rok o dotaci a naplňovat tak s žáky principy zdravého způsobu života, vztah k přírodě, ekologii apod. Této dotace využíváme každým rokem (2013 – projekt „Žít zdravě“, 2014 – „Rudíkov jí a žije zdravěji“, 2015 – „Je nám 40…“). Podařilo se nám ji získat i v letošním roce na projekt „Učíme se a žijeme s přírodou“ a od Kraje Vysočina jsme na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 získali 60 000,- Kč. Celkové náklady na plánované akce v rámci tohoto projektu dosahují ovšem 100 000,- Kč (40 000,- Kč jako naši spoluúčast nám věnuje spolupracující spolek Pomoc škole, který letos pořádal s naší školou 24. školní ples a jehož výtěžek 53 349,- Kč tuto spoluúčast pokryje).

Projekt „Učíme se a žijeme s přírodou“ trvá od 1. 3. do 30. 9. 2016 a jeho součástí bude zejména zastřešení venkovní učebny v prostoru za školou (její hrubá realizace proběhla v rámci výstavby víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v roce 2015 obcí Rudíkov), která bude v budoucnosti sloužit jako prostor pro pobyt našich žáků zejména v hodinách přírodovědných dílniček a environmentálního vzdělávání. Dále bychom rádi esteticky doplnili prostředí této učebny výsadbou nových nižších keřů a úpravou trvalkových záhonů, nádob a truhlíků v okolí školy. Veškeré výstupy z projektu budou rodičům a veřejnosti prezentovány ve vitríně umístěné před budovou školy. Dále budou ve škole rozšířeny stávající kontejnery na tříděný odpad (zejména ve třídách a na chodbách). Každoroční samozřejmostí je zapojení se do již proběhlé akce Čistá Vysočina, kdy žáci naší školy pečlivě odklidili odpadky kolem silnic vedoucích do okolních obcí. Součástí projektu bylo i nedávné Jarní vystoupení žáků v rudíkovské sokolovně. Do letních prázdnin proběhnou v rámci projektu dva školní sportovní turnaje – turnaj v přehazované pro žáky 6. a 7. ročníku a volejbalový turnaj pro žáky  8. a 9. ročníku a dále tradiční branný den v lesích kolem Rudíkova. Aby naši žáci nezaháleli ani o letních prázdninách, bude pro ně vyhlášena výtvarná soutěž s ekologickou tematikou – ti nejlepší z nejlepších pak společně za odměnu v září navštíví jihlavské zábavní centrum Robinson, zoologickou zahradu a jihlavské podzemí. Celé ukončení projektu proběhne během září slavnostním otevřením venkovní učebny přednáškou o zdravém životním stylu.

Zdravý Kraj Vysočina

Škola podporující zdraví

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru