Úvodní stránka

ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO DĚTI PRACOVNÍKŮ IZS

Dětem pracovníků IZS a krizové infrastruktury, které jsou žáky 1. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro tyto děti bude zajištěn dopolední a odpolední program od 7.00 do 15.00 hod. v neměnné skupině. V rámci programu se děti IZS budou zapojovat do distanční výuky své třídy, vypracovávat úkoly a připravovat se na výuku. Z tohoto důvodu si případní zájemci musí přinést veškeré pomůcky pro výuku, včetně techniky a sluchátek. Po distanční výuce budou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. Děti IZS povinně podléhají testování dle nastavených pravidel naší školy jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce. Objednávku stravy si zajišťuje každý rodič sám u vedoucí školní jídelny.

Výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce ČR,
  • zaměstnanci ČSSZ a OSSZ,
  • zaměstnanci Finanční správy ČR.

K umístění do této skupiny je nutné písemné přihlášení na email zs.rudikov@seznam.cz a potvrzení zaměstnavatele zaslané na stejný email (do přihlášky uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, konkrétní dny, kdy chcete využít této služby, a požadovaný čas (v rozmezí 7 – 15 hod.).

Prosíme rodiče, aby se nám se svým zájmem o tuto službu vyjádřili nejpozději do čtvrtka 15. 4. 2021.

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru