Úvodní stránka

Projekt "Žít zdravě"

Projekt "Žít zdravě" vychází z čtyřletého projektu, kterým se škola v roce 2012 zařadila do sítě Zdravých škol. Obsahem tohoto projektu byla SWOT analýza školy, pomocí níž bylo možno identifikovat silné a slabé stránky školy, příležitosti a hrozby a návrh, jak tyto informace využít k zabezpečení nápravy slabších stránek školy, a také některých částí vzdělávacího programu Výchova ke zdraví, který vychází ze ŠVP a naplňuje jej. Projektem Žít zdravě jsme chtěli splnit některé úkoly, které jsme si stanovili. Splněním těchto úkolů jsme zlepšili relaxační možnost žáků ve škole a posílili návyky žáků v dodržování zdravého životního stylu.

Prvním pilířem prováděcího plánu bylo vytvoření pohody věcného prostředí. V rámci tohoto bodu byl vytvořen relaxační koutek pro děti, který byl vybaven nábytkem a relaxačním a hracím vybavením, pro sportovní vyžití žáků byly rovněž zakoupeny potřeby pro cvičení v zájmové činnosti a v hodinách tělesné výchovy. Hrací a relaxační koutek jsme slavnostně otevřeli v první školní den za přítomnosti všech žáků, rodičů a pedagogů. Vzácným hostem, který si nově zbudovaný koutek v první školní den prohlédl, byl i senátor Vítězslav Jonáš.

Dalším bodem byla pohoda sociálního prostředí. Zde jsme se zaměřili na sérii přednášek a besed věnujících se šikaně a vztahům mezi spolužáky pořádaných Policií ČR a také na pořádání akcí, které umožnily žákům školy, rodičům a učitelům setkávat se na sportovních akcích a kromě rozvíjení vzájemných vztahů také rozvíjet správné návyky ve formování životního stylu. Přednášky věnující se šikaně vedla mluvčí Policie ČR Marcela Lavická pro dvě věkové kategorie (6 – 11 let a 12 - 15 let). V rámci formování životního stylu se v rámci projektu uskutečnily dva zájezdy do plaveckého bazénu Laguna v Třebíči a tři cyklovýlety pro různé skupiny žáků s učiteli po cyklostezce Jihlava – Bransouze – Rudíkov.

Náš projekt vycházel z Programu Zdraví 21 Kraje Vysočina a následně z prováděcího plánu projektu Zdravá škola ZŠ Rudíkov. Celkové náklady na celý projekt činily 140 000,- Kč, kdy

60 000,- Kč nám bylo poskytnuto Krajem Vysočina formou dotace a zbylých 80 000,- Kč investovala naše škola především z výtěžků z posledních školních plesů.


Zobrazení: Alba | Podle data

Žít zdravě


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru