Úvodní stránka

Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Českou školní inspekcí jsme byli vybráni jako jedna ze 7 škol na Vysočině (v celé ČR pouze 72 škol) k účasti na pokusném ověřování v programu "Vzdělávací programy paměťových institucí do škol"
Pokusné ověřování - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

 

Program vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účelem celého programu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. Každá zúčastněná škola by měla obdržet finanční podporu z prostředků státního rozpočtu (120 000,- Kč na jednu školu a pololetí). Jedinou podmínkou je, že škola s využitím těchto prostředků navštíví za pololetí minimálně dvě paměťové instituce (Památník Terezín, Slezské muzeum v Opavě, Moravské zemské muzeum v Brně, Technické muzeum v Brně, Husitské muzeum v Táboře, Památník Lidice, Národní muzeum v Praze, Muzeum romské kultury, Národní technické muzeum v Praze…). Peníze budou určeny na pokrytí nákladů přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné a další nezbytné výdaje… Pokusné ověřování bude probíhat v 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru