Úvodní stránka

Organizace výuky od 2. listopadu 2020

Od 2. 11. 2020 naše škola do odvolání pokračuje distanční formou výuky.

On-line výuka bude probíhat kombinací synchronní a asynchronní formy. Při synchronní výuce bude učitel propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy MS Teams (skupina žáků ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném nebo podobném úkolu). Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase na zadaných úkolech.

Způsob vzdělávání

  • pro žáky 1. stupně je vytvořen rozvrh on-line hodin, který je orientován na motivační kontakt se žáky především v Čj a M (u starších žáků také v Aj a v ostatních důležitých předmětech),
  • na 2. stupni je také vytvořen rozvrh on-line hodin. Ten je především zaměřen na hlavní předměty – Čj, M, Aj, Nj a dále na F, Ch, Z, D, Př.

Absence žáků

  • při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení,
  • pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví povinnost omlouvání do tří kalendářních dnů po začátku absence. Zákonní zástupci posílají omluvenky třídnímu učiteli výhradně přes Edookit.

Stravování

  • žákům na distanční výuce je umožněno za stejných, již dříve specifikovaných a popsaných podmínek stravování ve školní jídelně od úterý 3. 11. 2020,
  • kdo bude chtít odebírat od 3. 11. oběd za dotovanou cenu, musí se nejpozději den předem do 14 hodin přihlásit ve školní jídelně (emailem: jidelnazsrudikov@seznam.cz nebo telefonicky: 561 039 035) a přinést na stůl umístěný před levými dveřmi do školy prázdný podepsaný jídlonosič  (při odebrání jídlonosiče přinesete druhý prázdný jídlonosič pro oběd na další den – je tedy nutné mít k dispozici 2 jídlonosiče na výměnu),
  • výdej jídlonosičů se provádí formou bezkontaktního výdeje u levých dveří v době 10.30 – 11 hod.,
  • školní jídelna i nadále vaří pro cizí strávníky a MŠ.

Přeji všem pevné zdraví!

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru