Úvodní stránka

Obnovení povinné prezenční výuky pro 1. a 2. ročník

Od středy 18. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku za těchto podmínek:
  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují),
  • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (ve vyučování i ve společných prostorách) – každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky na výměnu a sáček na jejich uložení,
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
  • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (1. oddělení ŠD – 1. ročník, 2. oddělení ŠD – 2. ročník), ve školní družině je umožněna i přítomnost žáků přihlášených do dětského klubu
  • žáci nepřihlášení do školní družiny opouštějí ihned po vyučování či obědě školní budovu,
  • dětský klub prozatím nebude v provozu,
  • stravování ve školní jídelně je pro žáky 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020 zajištěno.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Stejně tak mají i nadále nárok na dotovaný oběd za již dříve popsaných pravidel.

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru