Úvodní stránka

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

 • standardní způsob provozu pro všechny děti jako dříve (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez roušek, bez testování dětí)
 • stravování ve ŠJ – pro všechny děti zajištěno, v případě, že stravu nebudete požadovat, je nutné ji ve školní jídelně odhlásit

ZŠ 1. stupeň

 • v týdenních rotacích jako dosud
 • testování 1x týdně (pondělí)
 • povoleny sportovní činnosti konané venku - Tv (bez roušky)
 • v hodinách Hv je i nadále zakázán zpěv
 • školní družina a dětský klub – stejná pravidla jako dosud
 • ochrana úst a nosu – jako dosud
 • stravování ve ŠJ – jako dosud
 • družina IZS – jako dosud
 • náboženství – v homogenních skupinách jako dosud
 • kroužky – povoleny pouze ty, kde nedochází k mísení žáků z různých tříd

 

ZŠ 2. stupeň

 • v týdenních rotacích:                 

          ​10. – 14. 5. 2021        6., 7. ročník   (8., 9. ročník distanční výuka)

          17. – 21. 5. 2021        8., 9. ročník   (6., 7. ročník distanční výuka)

 • povoleny sportovní činnosti konané venku – Tv (bez roušky)
 • zachování homogenity tříd (Tv, Vv, Pč)
 • v hodinách Hv je i nadále zakázán zpěv
 • ochrana úst a nosu – min. zdravotnická rouška
 • stravování ve ŠJ  –    pro prezenční výuku – od 10. 5. 2021 vaří ŠJ pro všechny žáky 2. stupně, kteří se účastní prezenční výuky, v případě, že oběd nebudete požadovat, je nutné ho ve školní jídelně odhlásit                         
 • pro distanční výuku – pouze odběr do jídlonosičů jako dosud

Testování:      

 • antigenní testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
 • žáci mají umožněn vstup do školy od 6.45 hod. – po přezutí a dezinfekci rukou odchází do třídy, kde bezprostředně po příchodu proběhne testování
 • prezenční vzdělávání je umožněno jen těm žákům, kteří se podrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem
 • pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, zákonný zástupce napíše do Edookitu třídnímu učiteli, že nesouhlasí s testováním a škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude poskytována pouze přiměřená forma studijní podpory (denní, týdenní plány samostudia)
 • testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., dále u žáků, kteří prodělali Covid-19 a neuplynulo u nich více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutné zaslat na email zs.rudikov@seznam.cz potvrzení od lékaře nebo SMS zprávu z laboratoře)
 • pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v dané dny, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti, dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu

 

Instruktážní video k samotestování zde:       https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Instruktážní leták k samotestování zde:       instruktážní leták

 

Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru