Úvodní stránka

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 30. 11. 2020

Do školy bude chodit každý týden celý první stupeň (1. – 5. ročník) + žáci 9. ročníku. Výuka tělesné výchovy je zakázána – bude nahrazena jiným programem. V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázáno zpívat.

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 30. 11. 2020

 • Do školy bude chodit každý týden celý první stupeň (1. – 5. ročník) + žáci 9. ročníku.Výuka tělesné výchovy je zakázána – bude nahrazena jiným programem. V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázáno zpívat.
 • Po týdnech se budou střídat zbylí žáci 2. stupně, a to tak, že v týdnu od pondělí 30. 11. budou chodit prezenčně žáci 8. ročníku, v týdnu od 7. 12. zůstanou tito žáci na distanční výuce doma a do školy přijdou žáci 6. a 7. ročníku – takto se to bude střídat i v případě, že bychom přešli v republice do stupně č. 3 (PES).
 • Všechny třídy, které budou ve škole, budou mít klasický rozvrh pro tento školní rok (na 2. stupni mírně upravený z důvodu dodržení homogenity skupin). Ty třídy, které nebudou ve škole, budou pokračovat v domácím on-line vyučování podle rozvrhu tak, jak je nastaveno nyní.
 • Družina a dětský klub – dětský klub (ranní ani odpolední) prozatím nebude z důvodu dodržování homogenity skupin v provozu. Všichni žáci přihlášení do družiny a dětského klubu budou po vyučování trávit čas v homogenních skupinách podle tříd.
 • Pro případ, že potřebujete poslat dítě do školy dříve, umožníme příchod už v 6.45 hod. Žáci po přezutí a dezinfekci rukou okamžitě odchází do tříd, kde se budou samostatně připravovat na výuku a bude nad nimi vykonáván dohled.
 • Kroužky nebudou prozatím probíhat (povoleny jsou pouze kroužky, kde nedochází k mísení žáků z různých tříd – příprava na přijímací zkoušky 9. ročníku, doučování apod.).
 • Náboženství bude probíhat v homogenních skupinách pouze pro 1. – 4. ročník takto:                                              2. 12. 2020  1. ročník, 3.ročník  / 9. 12. 2020  2. ročník, 4. ročník  / 16. 12. 2020 1. ročník, 3. ročník
 • Školní jídelna – od 30. 11. vaří pro všechny žáky, kteří se účastní prezenčního vzdělávání. V případě, že oběd nebudete požadovat, je nutné ho ve školní jídelně odhlásit. Žáci na distanční výuce postupují dle již dříve uvedených pravidel.
 • Roušky – žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Každý žák bude mít minimálně 2 roušky na výměnu a sáček na jejich uložení. Štít není považován za dostatečnou ochrannou pomůcku a nemůže být používán samostatně.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem (vždy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Po skončení vyučování odchází rudíkovští žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, ihned domů. Pro ostatní žáky čekající na autobus bude zajištěn dohled před školní jídelnou a v šatnách. Prosíme rodiče, pokud mají tu možnost, aby zbytečně nenechávali své děti čekat ve škole na autobus a vyzvedávali je co nejdříve.

                                                    Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru