Úvodní stránka

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vzhledem k tomu, že výuka ve 2. pololetí z větší části probíhá dálkově bez okamžité zpětné vazby a také bez možnosti průběžně hodnotit výsledky a průběh vzdělávání, upravujeme podmínky pro hodnocení žáků v tomto pololetí.

Vycházíme z vyhlášky MŠMT vydané pro tento účel (vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020).

Na základě této vyhlášky bude naše škola při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci docházeli do školy (období od začátku druhého pololetí do 6. 3. 2020),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (slovní hodnocení, motivační známky, snaha žáků o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů – v hodnocení bude zohledněno, zda žáci pravidelně plnili zadané úkoly, v rámci svých možností a aktuálních podmínek),
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka na vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020,
  4. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných koncem druhého pololetí po návratu žáků do školy (žáci 1. stupně).

Žáci budou hodnoceni i v předmětech výchovného charakteru. K hodnocení výchovných předmětů se využijí podklady získané v době, kdy žáci docházeli prezenčně do školy, tedy do 6. 3. 2020, a podpůrně z hodnocení za první pololetí.

Žáci budou hodnoceni stejně jako v prvním pololetí klasifikací. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a volitelných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.

Dále platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí a dle pokynů MŠMT. Předávání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020, o konkrétním postupu včetně pevně daných časů pro jednotlivé ročníky budeme zákonné zástupce a žáky informovat ke konci školního roku na našich webových stránkách a v Edookitu.

                                          Mgr. Martin Suk, ředitel školy

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru