Úvodní stránka

Exkurze Brno

V úterý 23.dubna se žáci 6. - 9. ročníku vydali se svými třídními učiteli v rámci projektu „Pokusné ověřování paměťových institucí“ na exkurzi do Brna.

Místem našeho prvního zastavení se stalo Divadlo Radost, kde jsme zhlédli divadelní představení Kytice. Tato inscenace dětem přiblížila některé z klasických, trochu hororových, balad K.J.Erbena z roku 1853. V celém představení byly předvedeny balady Vrba, Kytice, Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košile, shrnuty všechny do jednoho celku. Během vystoupení herci skvěle propojili klasické divadlo s muzikálem, operou, loutkovým divadlem, výrazovým tancem i hrou na hudební nástroje. Díky těmto rozmanitým výrazovým prostředkům tato jediná Erbenova básnická sbírka žáky jistě oslovila více než jen pouhá její četba.

Dalším zastavením našeho putování se stalo Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Domu Jiřího Gruši. Zde byli žáci rozděleni na dvě skupiny. Pro děti z 6. a 7. ročníku byl připraven výukový program „Corpus litterarum – Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách“. Ten je provedl různými vrstvami českého jazyka a seznámil lehce i s vývojem české literatury. Výukový program doplňovaly informace, obrazy a fotografie z literárních dějin. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili programu s názvem „Normalizaci navzdory“. Zde poznali vývoj české literatury po roce 1948, zaměřený na literaturu samizdatu a exilu. Aktivně se děti zapojily tvorbou pojmových map a vlastnoručně vymyšlenou básní či zprávou přepsanou na psacím stroji.

Exkurzi jsme zakončili výborným obědem v restauraci U Šidlů v Jabloňově. Po hladu duchovním jsme tedy zahnali i ten fyzický a mohli se vydat na zpáteční cestu do Rudíkova.

Celý výlet se nám velmi vydařil, dozvěděli jsme se spoustu nových informaci, a tak jsme se spokojeně mohli vrátit do svých domovů.

L.Pužová


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze Brno


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru