Úvodní stránka

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním Covid-19 proběhne zápis k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním Covid-19 proběhne zápis k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

 1. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
 2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce a zápisní list si stáhněte níže pod tímto textem.
 3. Oba dokumenty pečlivě vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte a doručte do školy jedním z těchto způsobů:
 1. doručením do datové schránky školy – adresa je: d5idstf,
 2. poštou na adresu: Základní škola Ludvíka Svobody a Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace, Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov,
 3. osobním doručením v obálce do poštovní schránky školy umístěné u levého vchodu do školy,
 4. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) – adresa je: zs.rudikov@seznam.cz.

Jestliže si zákonný zástupce dítěte nemůže z objektivních důvodů žádosti stáhnout a vytisknout, je možná telefonická či emailová dohoda a vyzvednutí vytištěných žádostí ve škole.

 1. Termín pro příjem žádostí stanovuji od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.
 2. Do zápisního lístku prosím uveďte čitelně vaši emailovou adresu – sdělím vám na ni po ukončení příjmu žádostí kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
 3. Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání s registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vitríně před školou dne 30. 4. 2021.
 4. Po ukončení mimořádných opatření rádi uspořádáme motivační část zápisu a setkání se zapsanými žáky a jejich zákonnými zástupci. Termín tohoto setkání bude upřesněn dle situace.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky – vyplňte žádost o odklad (ke stažení pod textem) a vlastnoručně podepište. Součástí žádosti o odklad musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum…) a odborného lékaře či pediatra. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, z důvodu rychlého průběhu správního řízení vás prosím o podání žádosti o odklad zároveň s oběma doporučeními nejpozději do 30. 4. 2021 (jedním z výše uvedených způsobů na adresu školy).

                                                                                  Mgr. Martin Suk, ředitel školy

 

V případě doplňujících dotazů pište na email zs.rudikov@seznam.cz nebo volejte 568 878 174 / 604 594 448.

Žádost o přijetí 2021-2022

Zápisní list 2021 - 2022

Žádost o odklad 2021 - 2022

 

Desatero MŠMT

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru