Úvodní stránka

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do ZŠ Rudíkov

V souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

      vydávám toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.

  1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s platnými právními předpisy, bude jen upuštěno od některých tradičních postupů.
  2. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
  3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce a zápisní list si stáhněte níže pod tímto textem.
  4. Oba dokumenty pečlivě vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte a zašlete DOPORUČENĚ klasickou poštou na adresu:

          ZŠ L. Svobody Rudíkov, Rudíkov 167, 675 05 Rudíkov.

  1. Termín pro příjem žádostí stanovuji od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
  2. Do zápisního lístku prosím uveďte čitelně vaši emailovou adresu – sdělím vám na ni po ukončení příjmu žádostí kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
  3. Z důvodu mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky – vyplňte žádost o odklad (ke stažení pod textem) a vlastnoručně podepište. Součástí žádosti o odklad musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum…) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, z důvodu rychlého průběhu správního řízení vás prosím o podání žádosti o odklad zároveň s oběma doporučeními nejpozději do 30. 4. 2020 (doporučeně poštou na adresu školy).

 

                                                                                  Mgr. Martin Suk, ředitel školy

 

V případě doplňujících dotazů pište na email zs.rudikov@seznam.cz.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

ZÁPISNÍ LIST

ŽÁDOST O ODKLAD

DESATERO PRO RODIČE MŠMT

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru