Úvodní stránka

Adopce na dálku

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vás seznámil s projektem, do kterého se naše základní škola od letošního školního roku zapojuje.

ADOPCE NA DÁLKU je populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemí za účelem jejich vzdělávání a obživy dárci z vyspělých zemí. Tato podpora je obvykle poskytována po dobu školní docházky nebo do zahájení výdělečné pracovní činnosti.

Naším novým „adoptivním spolužákem“ se stal sedmiletý indický chlapec Maria Kumar Dowder, který navštěvuje 2. třídu, rád se zapojuje do školních aktivit a chtěl by se stát v budoucnosti učitelem. V indickém státě Karnataka, kde Maria žije, se o lidi na vesnicích nikdo nestará a jsou odkázáni sami na sebe. Jsou mnohdy negramotní a jejich životní podmínky jsou velmi žalostné. Rodiče nejsou schopni zajistit vzdělání svých dětí, které jsou nuceny k práci na poli, pastvě dobytka atd. Dalším důvodem, proč tak málo dětí chodí do školy, je ten, že si rodiče nemohou dovolit kupovat učebnice, školní pomůcky, zaplatit cestu do školy… Proto se rozhodne spousta lidí těmto dětem pomoci.

„Adoptivní rodiče“ = naše základní škola (příp. rodiče našich žáků a další dobrovolníci) svým příspěvkem hradí školné, povinnou školní výbavu a pomůcky. O svém adoptivním dítěti a jeho výsledcích při studiu se pak adoptivní rodina dozvídá z korespondence, která probíhá mezi ní a dítětem.

Chlapce jsme vybrali za pomoci Diecézní katolické charity Hradec Králové. Minimální roční příspěvek na podporu vzdělání Marii je 5.000,- Kč.

Rádi bychom s Vaší pomocí v žácích naší školy začali „pěstovat“ sociální cítění, aby pochopili, že se v našich podmínkách nemají vůbec špatně. Finanční prostředky na adopci bychom rádi získávali z výtěžků školních akcí (nejbližší akce nás společně čeká 23. prosince v rudíkovském kostele sv. Petra a Pavla, kde si společně zazpíváme vánoční koledy), případně sběru papíru, léčivých bylin (zde bude samozřejmě na žácích, zda se rozhodnou peníze věnovat či ne) a v neposlední řadě od dobrovolných dárců z řad rodičů a přátel školy.

Pokud se rozhodnete i Vy přispět indickému chlapci na vzdělání, bude Vám k dispozici celoročně pokladnička ve vestibulu školy.

Děkujeme za podporu

Mgr. Martin Suk

Maria Kumar Dowder

ADOPCE KUMARA BYLA UKONČENA V BŘEZNU 2023.

Od března 2023 pokračujeme v adopci, pro kterou jsme si vybrali tuto dívku:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru