Úvodní stránka

Projekty MŠ

 

 

 • Podpora společného vzdělávání MŠ Rudíkovregistrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012299

   

  Od 1. 8. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

  Z finančních prostředků v celkové výši 459.034,- Kč hradíme tyto aktivity:

  Školní asistent - personální podpora MŠ

  Projektový den ve škole

  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

  Chůva - personální podpora MŠ

  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

   

  - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

   

  - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

  Podpora společného vzdělávání MŠ Rudíkov

 

Projekt Se sokolem do života

 

O PROJEKTU

 

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už 160 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

 

Abychom mohli Vám v projektu mohli nabídnout veškerý komfort a doplňkové aktivity, jako jsou workshopy pro děti, semináře pro pedagogy, nové publikace s tématy k předškolnímu vzdělávání a další, zavedli jsme finanční spoluúčast zapojených subjektů. Tento účastnický poplatek činí 30 Kč za přihlášené dítě na celý školní rok. Žádné další poplatky, například za materiály nebo odměny, na Vás v projektu už dále nečekají.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější

pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

 

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: 1)Přirozená cvičení 2) Obratnost 3) Dovednosti s míčem 4) Rozvíjení poznání 5) Netradiční činnosti

 

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

 

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

 

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

 

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny - nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

 

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru