Úvodní stránka

Grafomotorika

Naše mateřská škola klade důraz na rozvoj grafomotorické zručnosti.

Grafomotorické cvičení je řízené pohybové cvičení, při němž je prováděný pohyb zaznamenáván graficky. Poskytuje nám průpravu ke správnému psaní a přispívá k lepšímu ovládání tužky nácviku různých druhů čar, kliček a oblouků. Grafomotorická cvičení pomohou dítěti rozvinout jemnou motoriku a psychické funkce pro psaní a kreslení. Rozvíjí též jakousi souhru ruky a oka, vnímání prostoru souvislosti se směrem vedení čáry. Leváci mají obecně větší problémy se správným vnímáním prostoru. Potřebují větší prostor a čas. Pro počáteční psací a kreslící pokusy používáme balicí papír.

Cvičení provádíme tužkami a pastelkami s trojúhelníkovým průřezem. Před každým psaním si každý předškolák musí procvičit a uvolnit ruce, prstíky.

Jak správně držet tužku?

Tužku držíme třemi prsty, právě proto jsou nejvhodnější trojhranné tužky.

 • jednu hranu drží palec, naproti je ukazováček
 • třetí hranou je tužka položena na prostředníčku

Prsteníček a malíček se na úchopu nepodílejí, jsou volně pokrčené v dlani. Malíková hrana se lehce dotýká podložky. Tužku dítě drží asi 2 - 3 cm od jejího hrotu.

Tužka přesahuje kožní řasu mezi palcem a ukazovákem (krátké pastelky a tužky jsou naprosto nevhodné). Psací náčiní směřuje k rameni nebo míně vně ramene.

Grafomotorické cviky je potřeba opakovat vícekrát, uvolnění ruky se dostaví jako důsledek zautomatizovaného pohybu. Vhodná jsou grafomotorická cvičení s použitím říkadel. V naší MŠ využíváme i Metodu dobrého startu, která spojuje souhru oka a ruky ještě se složkou rytmickou (s písničkou). Je to těžší, dítě musí stačit rytmu písně, je to výborná průprava nejen pro psaní, ale i pro pozdější čtení, neboť čtení je rytmická činnost.


Ve třídě Sluníčka zajišťují učitelky v dopoledním programu v centrech.

GRAFOMOTORIKA

1. PLYNULÉ LINIE – L i P ruka

 • Kroužení – kruh, ovál
 • Mletí
 • Kouř
 • Všemi směry s omezením prostoru

2. ČÁRY ROVNÉ

 • Svislé – dlouhé i krátké, směr dolů i nahoru
 • Vodorovné – dlouhé i krátké, zleva doprava i opačně
 • Šikmé, směr dolů vlevo i vpravo, nahoru vlevo i vpravo
 • Do středu i odstředivé
 • Od bodu k bodu
 • Lomené linie – zuby, schody, čtverce atd…

3. OBLOUČKY

 • Horní – velké, malé, vlevo, vpravo, vázané, sólo
 • Dolní - - „ -

4. VINUTÍ

 • Odstředivé i dostředivé
 • Vlevo i vpravo

5. SMYČKY

 • Svislé - vzhůru i dolů
 • Vodorovné – spodní i horní vázání
 • Všemi směry – obrázky – mrak, kytka….

6. OSMICE

 • Vodorovná – L i P rukou, vlevo i vpravo (dráha formule 1)
 • Svislá - - „ -

7. VLNOVKY

 • Vodorovné – L i P rukou, vlevo i vpravo, vysoké i nízké – v rytmu básničky, písničky – vlny
 • Svislé

8. SLEDOVÁNÍ ČAR – BLUDIŠTĚ

 • Pracovní listy, logico piccolo

9. JEDNOTAHOVKY

 • Od jednoduchých, ke složitějším
 • Kresba jedním tahem bez předkresby

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru