Úvodní stránka

Historie školky

Předškolního vzdělávání má všeobecně mnohem kratší historii, než vzdělávání v základní škole. V povědomí lidí bylo dlouho podceňované, považované za nedůležité. Malým dětem se zajišťovala péče sociální a dohlíželo se na bezpečnost.

V Rudíkově fungovalo zařízení pro děti předškolního věku od 1. 9. 1949 pod názvem Mateřská škola a bylo v bývalém učitelském bytě v domě č. 81. V MŠ učila paní Marie Dvořáková a ředitelkou byla Marie Plachetská z Pozďatína, ředitelka místní školy. Provoz mateřské školy byl od 8 do 11.30 hodin a od 13 do 15.30 hodin. Stravování si zajišťovali rodiče.  1. 11. 1949 do MŠ nastoupila další učitelka paní Zdeňka Novotná, nar. 18. 7. 1931. V kronice Obce Rudíkova je první zmínka o existenci MŠ v roce 1952 (tehdy zde byla jedna třída s 19 dětmi). V MŠ se vyučovalo do 15.listopadu 1953, poté byla MŠ zrušena, neboť Okresní národní výbor v Třebíči neměl zástup za učitelku na mateřské dovolené.

Za několik měsíců nově vzniklé Jednotné zemědělské družstvo Rudíkov založilo zemědělský útulek pro předškolní děti. První vychovatelkou zde byla paní Anna Vaňková, po mateřské dovolené k ní přistoupila Zdeňka Novotná. Provoz zemědělského útulku byl od 7 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 18 hodin, aby zdejší ženy, většinou členky JZD, mohly pracovat na poli. Později místo Anny Vaňkové nastoupila Libuše Sedláčková z Rudíkova. Obě vychovatelky kromě péče o někdy až 32 dětí zajišťovaly i topení a úklid v útulku.  V roce 1967 byly v budově provedeny vnitřní úpravy a na zahradu zakoupeny houpačky pro děti. Zemědělský útulek byl zrušen v roce 1975.

Od 1. 9. 1975 byla opět zřízena Mateřská škola Rudíkov, měla dvě třídy pro celkem 50 dětí. Zaměstnavatelem pedagogů byl Okresní národní výbor v Třebíči, od roku 1992 Školský úřad v Třebíči a od roku 2001 Okresní úřad v Třebíči. Od 1.1.2003 získala Mateřská škola Rudíkov právní subjektivitu.


Ekonomické zajištění

Peníze na mzdy zaměstnanců dostává v současné době MŠ od státu. Zřizovatelem MŠ je Obec Rudíkov, která nyní finance na provoz MŠ dostává od státu a provoz zajišťuje.


Ředitelky či vedoucí v předškolním zařízení

  • Marie Plachetská (1949 – 1953)
  • Anna Vaňková (1953 – 1953)
  • Zdeňka Novotná (1953 – 1975)
  • Zdeňka Chládková (1975 – 1976)
  • Eva Stonáčková (1975 – 1989)
  • Bc. Zdeňka Raurová (1989 – 1994)
  • Bc. Jaroslava Kafková (1995 - 2020)
  • Mgr. Martin Suk (2021 - součastnost)


Sídlo MŠ

V roce 1975 byla v Obci Rudíkov dokončena výstavba nové Základní devítileté školy Ludvíka Svobody. Jedna místnost byla vyčleněna druhému oddělení nově vzniklé MŠ, první oddělení zůstalo v budově bývalého zemědělského útulku. Mateřská škola poskytovala dětem i celodenní stravování. Provoz byl od 6 do 16 hodin. O dva roky později byla i druhá třída přestěhována do ZŠ z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek ve staré budově. S úbytkem dětí v ZŠ získávala MŠ další prostory a nyní má k dispozici celé druhé podlaží budovy C, v přízemí má šatnu dětí. Místnosti v budově byly stavěny pro potřeby ZŠ, prostorově a hygienickým vybavením příliš nevyhovovaly provozu MŠ. Postupně jsou upravovány a přizpůsobovány potřebám předškolních dětí. V roce 2006 byly stavebně sloučeny 2 místnosti do větší třídy, v r. 2009 bylo zrekonstruováno nové sociální zařízení pro 50 dětí, postupně byla vybudována malá výdejna stravy. Změnilo se vnitřní uspořádání tříd – děti mají k dispozici několik hracích koutků. Mateřská škola pořídila z peněz od rodičů pro hry dětí kvalitní pomůcky a hračky. V současné době má MŠ Rudíkov novou třídu v suterénu budovy, vybavenou nábytkem a zařízením pro děti 2-4 leté. Do třídy je samostatný vchod z jižní strany budovy. Zahrada MŠ je vybavená, slouží všem dětem z MŠ i ZŠ a veřejnosti.


Vzdělávací programy

Stát zařadil mateřské školy do soustavy škol a potvrdil tak jejich funkci nejen výchovnou, ale zejména vzdělávací. Mateřská škola  Rudíkov si vytváří svá Školní vzdělávací kurikula. První neslo název „Šťastně žít, rádi se mít“ a bylo zaměřeno na vytváření tradic, ze kterých si děti odnesou příjemné zážitky a prožitky. Děti si zlobily v čertí školce, zpívaly v Caruso šou, v posezení u vánočního stromečku se seznamovaly s lidovými tradicemi, zdobily zvířátkům v lese ovocem a zeleninou vánoční stromek, vynášely Mořenu, rejdily v maskách čarodějnic, vydávaly se na polodenní výlet přírodou spojený s péčí o přírodu a hledáním pokladu, měly svoje malé sportovní odpoledne, jezdily na kolech do MŠ v sousední vesnici, skládaly malou školkovou maturitu, na konci roku s rodiči zpívaly u táboráku a spaly přes noc ve školce (ještě se vydaly na noční cestu odvahy školou) atd.

Od roku 2003 mají školní vzdělávací program s názvem „Duhový svět dětí“. Je zpracován ve vzdělávacím stylu „Začít spolu“ (Step by step) a je každoročně aktualizován. Děti jsou vedeny k velké samostatnosti při práci, ke správné komunikaci, k hezkým vztahům k živým i neživým věcem kolem sebe. Pracují samostatně v centrech aktivit včetně přípravy a úklidu pomůcek, učí se dohodnout s kamarádem při společné činnosti, učí se hodnotit a oceňovat svoji i kamarádovu práci a případnou chybu vnímají jako zkušenost pro další práci. Připravují se tak pro práci v ZŠ i pro život. Děti nejsou vedeny ke slepé poslušnosti, ale k přemýšlení, rozhodování a odpovědnosti. Rozšířila se spolupráce s rodinou, rodiče se účastní společných akcí: tvoření, besídka, pohádkový les, dětský karneval, rozloučení s předškoláky, dny otevřených dveří. Odpolední spánek dětí je umožněn, u starších dětí byl změněn na odpočinek.

Od září roku 2017 byla přijata k dvouletým dětem chůva.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru