Aktuality školního roku 2016/2017

Exkurze do Brna

25.10.2016 12:55

Jak se už stalo tradicí, tak i v letošním roce žáci druhého stupně vyrazili na exkurzi do Brna.

V pátek 21. října jsme odložili učebnice a ráno nastoupili do autobusu, jež směřoval do jihomoravské metropole.

Naší první zastávkou se stal hrad Špilberk.......

čti dál >

 

Vyjádření ředitele k příspěvku spolku Pomoc škole

21.10.2016 13:01

Vážení rodiče,

v době po odsouhlasení příspěvku spolku Pomoc škole, podporujícího nejenom finančně naši školu (a kterého jste všichni jako rodiče našich žáků členy – v loňském školním roce jste vyplňovali přihlášku ke členství a souhlas se stanovami spolku) se ke mně dostávají informace, že neznáte použití Vašeho příspěvku.

čti dál >

Vyhlášení ředitelského volna

20.10.2016 09:29

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky školy na pátek 18. 11. 2016.

                                                                     Mgr. Martin Suk, ředitel školy

Plenární zasedání spolku Pomoc škole

08.10.2016 18:40

Zveme všechny rodiče na plenární zasedání spolku Pomoc škole, které se uskuteční v pondělí 10. října od 16.00 hodin v jídelně školy.

Program:

1. Zahájení

2. Organizace školního roku 2016/2017

3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

4. Výsledek hospodaření spolku Pomoc škole

5. Schválení příspěvku rodičů

6. Schůzka rodičů prvňáčků s třídní učitelkou

Srdečně zvou organizátoři setkání - Pavla Sklenářová (předsedkyně spolku) a Martin Suk (ředitel školy)

Výlet do Jihlavy s výherci výtvarné soutěže

27.09.2016 10:05

Ve čtvrtek 22. září nastal den D pro 5 výherců výtvarné soutěže s ekologickou tematikou, která byla v naší škole vyhlášena v rámci projektu „Učíme se a žijeme s přírodou“.

čti dál >

BODY IMAGE

19.09.2016 09:55

 

Ve čtvrtek 15.9. navštívily naši školu v rámci projektu Učíme se a žijeme s přírodou pracovnice Státního zdravotního ústavu s preventivním programem Body Image. Tato interaktivní hra byla určena žákům 3. – 9. ročníku.......

L. Pužová

čti dál >

14.09.2016 11:24

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Rezervace tělocvičny - odpolední a víkendový provoz

07.09.2016 21:14

V levém menu (sekce tělocvična) můžete najít přehled rezervací tělocvičny na školní rok 2016/2017. Veškeré další rezervace, smlouvy o výpůjčce tělocvičny a zapůjčení klíčů řeší ředitel školy (osobně, tel. 568 878 174, 604 594 448, email: zs.rudikov@seznam.cz).

Upozorňujeme, že smlouva o výpůjčce tělocvičny je platná vždy pouze na jeden školní rok a vstup bez podepsané smlouvy není do tělocvičny nikomu umožněn!

Kompletní rozvrh výpůjček tělocvičny bude zveřejněn po podpisu všech smluv mezi půjčitelem (ZŠ) a vypůjčitelem (tělovýchovný oddíl, spolek, klub...)

Výsledky výtvarné soutěže s ekologickou tematikou

07.09.2016 10:21

 

Před hlavními prázdninami byla pro naše žáky vyhlášena v rámci projektu „Učíme se a žijeme s přírodou“ výtvarná soutěž s ekologickou tematikou, jejímž úkolem bylo vyrobit zvíře pouze z odpadového materiálu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 9 žáků .............

 

Čti dál >

 

Zahájili jsme společně nový školní rok 2016/2017

01.09.2016 10:41

Žáci a zaměstnanci Základní školy Ludvíka Svobody zahájili společně 1. září 2016 nový školní rok. V letošním roce bude naši základní školu navštěvovat 122 žáků v 8 třídách 

 

Čti dál >

 

 

 

 

 

 

Foto na: http://zsrudikov.rajce.idnes.cz/Prvni_skolni_den_-_prvnaci_2016/

 
1 | 2 >>

Archiv školního roku 2015/2016

Přání na prázdniny

04.07.2016 12:32

Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší školy,

děkujeme za přízeň a podporu v uplynulém školním roce 2015/2016, přejeme krásné slunečné léto plné nezapomenutelných zážitků a těšíme se na všechny v novém školním roce.

                                    Ředitelství, pedagogové a provozní zaměstnanci školy

Pohádková škola

08.06.2016 13:48

 

Bylo, nebylo… za sedmero horami a sedmero řekami… ve vesničce jménem Rudíkov stála škola, ale nebyla to obyčejná škola, byla to škola pohádková…

čti dál >

Výlet páťáků do Prahy

08.06.2016 12:57

A sešel se rok s rokem a zase je tu květen a páťáci míří do Prahy. A i tentokrát je doprovází pan učitel Pavel Mach, což jim nejeden starší spolužák závidí...

čti dál >

 

Prevence šikany

08.06.2016 12:32

V květnu 2016 navštívily naší školu pracovnice Střediska výchovné péče ve Velkém Meziříčí, aby žáky 2. – 5. ročníku seznámily s významem slova šikana...

čti dál >

Exkurze IC Dalešice a Dukovany

06.06.2016 14:28

V rámci výuky také probíhají různé tematické exkurze. Do přírodovědných předmětů byla letos zařazena návštěva informačních center nám nejbližších elektráren – v Dalešicích a v Dukovanech...

čti dál >

Na naší škole proběhla anketa

03.06.2016 13:43

Třebíčský deník. 

Anketa: Jaké je největší přání školáka ze základní školy?

Zpívání v Jupiter klubu

03.06.2016 13:23

Po závěrečném vystoupení na školní besídce v Rudíkově žáci kroužku Hry na kytaru rádi přijali pozvání paní Pospíšilové, aby 26. 5. 2016 zahráli a zazpívali i na okresním setkání seniorů ve Velkém Meziříčí v Jupiter klubu...

čti dál >

 

ZOO Jihlava

02.06.2016 13:42

V návaznosti na učivo přírodovědy o živočišné říši žáci 4. a 5. ročníku měli možnost strávit slunečné odpoledne v zoologické zahradě Jihlava. I samotná cesta vlakem byla pro mnohé z nich už dobrodružstvím...

čti dál >

Výtvarná EKO soutěž

02.06.2016 10:13

 více informací (PDF) > 

Dopravní hřiště

01.06.2016 12:19

Dne 10. 5. 2016 si žáci 4. ročníku odjeli do Třebíče na dopravní hřiště ověřit svoje znalosti z dopravní výchovy. V učebně si nejprve s panem Fialou zopakovali pravidla silničního provozu a následně napsali znalostní testy........

Čti dál >

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Ocenění společnosti Scio