HP_Logo

Zaměstnanci ZŠ

Pedagogičtí pracovníci

Irena Číhalová, DiS. 

Vyučuje: Náboženství (volitelný předmět)

Mgr. Soňa Chládková

učitelka, 1. stupeň, s.chladkova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 5. ročník, hudební výchova

Mgr. Ondřej Chudoba

učitel, 2. stupeň, metodik ICT, ondrej.chudoba.rudikov@centrum.cz

Aprobace: matematika, fyzika
Vyučuje: matematika, fyzika, informatika

Ing. Jana Janová

učitelka, 2. stupeň, janovajaninka@gmail.com

Aprobace: Biologie, Chemie
Vyučuje: Chemie, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika, vlastivěda, přírodověda, fyzika

Ing. Alena Marková

učitelka, 2. stupeň, markova.alena@volny.cz

Aprobace: anglický jazyk, strojní inženýrství
Vyučuje: anglický jazyk, matematika

Bc. Eva Mašková, DiS.

asistentka učitele, 2. stupeň, ticha.eve@seznam.cz

Mgr. Zdeňka Michálková

učitelka, 1. stupeň, zdenkamichalkova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 2. ročník

Mgr. Andrea Novotná

učitelka, 1. stupeň, andreamartincova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 4. ročník, anglický jazyk

Mgr. Lenka Pužová

učitelka, 2. stupeň, metodik prevence, lpuzova@seznam.cz

Aprobace: český jazyk, občanská výchova
Vyučuje: český jazyk, výchova k občanství, základy administrativy, výchova ke zdraví

Mgr. Monika Šaldová

učitelka, 2. stupeň, monika.saldova@gmail.com

Aprobace: Dějepis, německý jazyk
Vyučuje: Německý jazyk, dějepis, přírodověda, informatika, pracovní činnosti, vlastivěda

Mgr. Eva Šilhánová

učitelka, 1. stupeň, evastrechova@seznam.cz

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 3. ročník, anglický jazyk

Mgr. Milan Těžký 

Vyučuje: Náboženství (volitelný předmět)

Mgr. Šárka Uhrová

učitelka, 1. stupeň, uhrova.sarka7@gmail.com

Aprobace: učitelství 1. stupně
Vyučuje: 1. ročník

Irena Vybíralová

asistentka učitele, 1. stupeň 

Mgr. Ivo Žilka

učitel, 2. stupeň, ivo.zilka@seznam.cz

Aprobace: tělesná výchova, zeměpis, branná výchova
Vyučuje: tělesná výchova, zeměpis

Školní družina a školní klub

Jana Janků

vedoucí vychovatelka dětského klubu

Libuše Nekudová

vychovatelka školní družiny

Petra Robotková

vedoucí vychovatelka školní družiny, petra.robotkova@seznam.cz

Správní zaměstnanci 

Petr Brychta

školník

Ing. Michaela Hortová

účetní, michaela.hortova1996@gmail.com, tel.: 776 804 488

Marta Svobodová

uklízečka

Blanka Voborná

uklízečka

Školní jídelna 

Veronika Běhalová

kuchařka

Anděla Brychtová

kuchařka

Jana Pavlíková

kuchařka

Ludmila Stejskalová

vedoucí školní kuchyně

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru