Úvodní stránka

Příměstské tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DĚTSKÝ KLUB (1. 6. 2021 – 31. 12. 2022)

Základní škola Ludvíka Svobody a Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace získala v rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost další dotaci na dvouletý projekt „PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DĚTSKÝ KLUB RUDÍKOV II.“, který volně navazuje na projekt Příměstské tábory a dětský klub Rudíkov realizovaný v naší škole od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021.

Projekt nabízí rodičům možnost využít péči o děti 1. stupně ZŠ jednak v době, kdy neprobíhá školní výuka ani činnost školní družiny a rodiče jsou v pracovním procesu, a jednak z důvodu rostoucího počtu žáků přijímaných na 1. stupeň ZŠ, jejichž požadavkům není ZŠ schopna vyhovět kvůli nedostatečné kapacitě školní družiny. Cílem projektu je dokonale sladit pracovní a rodinný život.

Tento projekt zahrnuje:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v období pololetních, jarních, velikonočních, letních a podzimních prázdnin – tábory budou pro děti zdarma, rodiče budou hradit pouze celodenní stravné, příspěvek na odměny, materiál na tvoření a případné vstupy či jízdné na pořádané výlety. Maximální kapacita každého tábora bude 25 dětí, o které se budou starat 2 vedoucí. Provozní doba táborů bude 6.00 – 16.00 hod.

DĚTSKÝ KLUB – od 1. 6. 2021 v době 6.00 – 7.00 a 10.45 – 17.00 hod. Dětský klub bude pro děti zdarma. V dětském klubu bude zajištěn program, který bude rozvíjet osobnost dětí, jejich tvořivost, logické myšlení a vzájemnou komunikaci. O činnost klubu se postará 1 vychovatel, který dětem zajistí zábavný program uvnitř i venku a něco spolu vytvoří, zahrají… Kapacita dětského klubu bude 25 dětí. O prázdninách je klub uzavřen a probíhají příměstské tábory.

Podmínkou účasti dítěte na táborech i v klubu je sepsání smlouvy s rodiči a ZŠ, přihláška dítěte do projektu a potvrzení o zaměstnanosti rodičů (od zaměstnavatele, či potvrzení od úřadu práce, nebo potvrzení o studiu, nebo probíhající rekvalifikaci, nebo výpis ČSSZ od podnikatelů). Týká se to obou rodičů a k přijetí dítěte je toto nutnou podmínkou pro splnění požadavků čerpání dotace.

Všechny formuláře budou rodičům zúčastněných dětí zasílány emailem.

 

Pro více informací kontaktujte ředitele školy Martina Suka nejlépe emailem zs.rudikov@seznam.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru